Budapesti Corvinus Egyetem tervpályázata Kollégium és Professzori vendéglakások tervezésére

év:  2017
típus: tervpályázat
helyszín: Budapest / Czuczor utca
funkció: Kollégium és Professzori vendéglakások
volumen: 7500 m2
építészet: Stiebel Rita / Szepesi János
tartószerkezet: Kenese István
gépészet: Stiebel József
tűzvédelem: Deli Gábor


beépítési javaslat
A tervezési terület Budapest belvárosának egy frekventált helyén található. A telek közelében található több, nagyobb kiterjedésű funkció, mint pl: Corvinus Egyetem, Bálna, Ráday utca, Művészetek Palotája stb. 
A telek zártsorú beépítésű foghíj telek, amely egy viszonylag szűkebb utcából, a Czuczor utcából nyílik. A környező épületek heterogén képet mutatnak, több építészeti kornak megtalálhatóak itt lenyomatai. A tervezési feladatunk egy mai kornak megfelelő, esztétikus, gazdaságosan üzemeltethető, funkcionális kollégium épület megtervezése, amely méltón illeszthető ebbe a városi szövetbe. 
Beépítési javaslatunk egy funkcionális meander vonal térbeli kivetülése. A jelenlegi telekméretet, arányosan felosztjuk, majd vertikálisan ezen részeket megmozgatjuk. Így megadjuk a lehetőségét, a telekmérettel közel azonos zöldfelületű tetőteraszok –kertek kilakításának. Ebben az esetben kialakul egy belső átrium – udvarunk is, amelyre a funkcióból eredő helyiségeket szervezhetjük. Egyben visszautalunk a régi belvárosi zártsorú, udvaros beépítéseire is. 
Az udvart az utca felől egy több szint magas, nyitott boltozatos kapun keresztül lehet megközelíteni. Ennek szerepe többek között a jó szellőzés és fényviszonyok megteremtése.építészeti kialakítás – funkció
A telepítési alappontok, meghatároztak egy térbeli geometriát is, amit a meglévő szomszédos épületekhez illesztettünk. Tettük ezt úgy, hogy tiszteletben tartsuk ezeket az épületeket. Az elvárt funkcióból eredően egy viszonylag nagyobb tömegű épületre lehetett számítani. Tervezési szempont volt, hogy az utcáról nézve ne tűnjön monumentálisnak, uralkodónak az újonnan kialakított épület. A térbeli meander és az általa közrefogott udvar jó lehetőséget adott, a szomszédos épületekhez való illeszkedésre is. A magassági méreteket az utcai fronton különböző anyagokkal, geometriai váltásokkal oldottuk fel. A földszinti részeken hagyományos, natúr színű kisméretű tégla burkolat készül, míg a 4. emelettől  világos színű (törtfehér) rombusz alakú fémlemez burkolat (pl: prefa) amely átfordul az utcafronti magastetőkre is. A két anyag váltása között, egy teljes szintmagasságú osztópárkány - szerű választék kapott helyett, amely mögött szintén teljes értékű funkciók találhatóak.Funkcionálisan az  épület, kielégíti a kiírásban megismert és elvárt követelményeket. Jelenleg 250 fő részére elegendő kollégiumi szállást terveztünk. Úgy ítéltük meg, hogy a további szobák elhelyezése a ház építészeti értékeit csökkentené. Alapvetően a közösségi helyiségek a földszinten, míg a szállások az emeleti szinteken kaptak helyet. Minden szinten egyedi méretű és igényszintű társalgó kialakítható, több helyen tetőkert – tetőterasz kapcsolattal. Ezen tetőkertek nagyon jó lehetőséget adnak különböző elvonulásokra, pihenésekre, regenerálódásra, tanulásra stb.tervezési alapkoncepciók:
tetőkertek, tetőteraszok, a léptékhez mérten szellős világos terek, funkcionalitás, udvarra tájolás, modern fiatalos formavilág, hagyománytisztelet, illeszkedés, természetes anyaghasználat, racionális tartószerkezeti rendszer, gazdaságosság, üzemeltetés


Általános adatok
A pályázatban szereplő, a Budapest IX., Czuczor utca 3. szám alatti, cca. 40x36 m alapterületű foghíjtelekre, kollégium és professzori vendéglakások céljára tervezett épület 3 és ½ pinceszintes, földszint + 9 szintes kialakítású, két lépcsőházzal és két lifttel. A tervezett földszinti padlóvonal ±0,00 = 104,50 m, míg a legalsó pinceszint padlóvonala -9,45 m, a legnagyobb szerkezeti magasság (a legfelső födém felső síkja) + 30,50 m.  
A terepszint alatt a telket teljesen kitölti, a földszinttől felfelé haladva aztán belső udvaros, majd U, aztán L, végül I betűkre emlékeztető alaprajzi kialakítás jellemzi, a tervezési programnak megfelelő funkciókkal és az ezt kiszolgáló épületrészekkel, az elfogyó szintek zárófödémein tetőkertekkel.


Helyszíni adottságok
A pályázati anyagban szereplő, a közeli Lónyai utca 38. számú telekre készült, részletes talajmechanikai és hidrológiai szakvélemény és kiegészítései 2008-as keltezésűek, az eltérő helyszín, az időmúlás, de az időközben megváltozott szabványok miatt is ma már csak tájékoztató jellegűnek tekinthetők, de természetesen ezen a pályázati tervszinthez elegendő és megfelelő tájékoztatást nyújtanak. Ezek szerint a cca. 3 m vastag épülettörmelékes, esetleg régi falmaradványokat is tartalmazó feltöltés alatt a homoklisztes iszap és homok, majd kavicsos homok, 13 métertől kemény, homokos agyagtalaj várható. A területen várhatóan az építési talajvízszint a -5 m, míg a mértékadó talajvízszint a -3 méteres szinten, a 101,50 m síkon lesz.  A talajvíz a területen enyhén agresszív (XA1), ezért a talajvízzel érintkező beton és vasbeton szerkezetek talajvíz agresszivitás elleni védelme szükséges.
A foghíjtelekből adódóan – a későbbi viták elkerülése végett – javasolt a szomszédos épületek meglevő állapotát az építkezés megkezdése előtt felmérni és dokumentálni.


Tartószerkezeti rendszer
Mivel a szokásos dilatációs hosszt az alaprajzi kiterjedés nem haladja meg, a házat egy dilatációs egységként tervezzük. Az építészeti koncepció rendezett alaprajzi kialakítást, ez pedig tiszta tartószerkezeti rendszert eredményezett: a belső terek szabad téralakításának építészeti igényét monolit vasbeton pillérvázas, fej nélküli síklemez-födémes tartószerkezeti rendszer választásával oldottuk meg.


Alépítményi tartószerkezetek
A pinceszintek megépítése csak hátrahorgonyzott, a vízzáró alapkőzetbe befogott résfalas munkagödör megtámasztással építhető meg, ami a földnyomáson kívül a szomszédos épületek alapozását is védi.  A tervezés időszakában természetesen a szomszédos épületek pincei padlóvonalát fel kell mérni, alapozási síkjukat, módjukat, anyagukat és állapotukat fel kell tárni. A réselési lavírsík kialakítása ezen vizsgálatok eredményétől függ. 
Az előzetes talajvizsgálati adatok alapján a résfalak alja a terepszint alatt a cca. 16 m mélységig, a kemény, homokos agyagtalajba 3 méter mélyen áll be.  A munkagödör megtámasztás és az alapozás – továbbtervezés esetén – a mérnöki előmunkálatok keretében elkészítendő talajvizsgálatok alapján, lemezalapozással megtervezhető. (A talajvizsgálatokat a talajvíz kiszorítása miatt hidrogeológiai szakvéleménnyel is ki kell egészíteni, de az esetleges talajszennyezettség vizsgálatára is szükség van.) A lemezalap vastagsága előreláthatólag 80 cm, de a pillérek alatt vastagítás szükséges. Az alapozás ennek megfelelően a -10,25 m alapsíkon, a már jó teherviselő, kavicsos homoklisztes homoktalajban lesz. A lemezalap alatt drénrendszert kell kiépíteni, ami a nem tökéletesen vízzáró agyagtalajon, illetve a résfalon átszivárgó talajvizet összegyűjti. A drénrendszer gyűjtőzsompjaiból a felgyülemlő talajvizet folyamatosan szivattyúzni kell, hogy ne tudja a kezelhetetlenül nagy víznyomás az alaplemezt és az oldalfalakat terhelni.  Erre azért is szükség van, mert az épület állandó terhei kisebbek, mint a felhajtóerő. A pinceszinti garázsfunkciók szárazsági igényét a vízzáró fal megfelelően biztosítja.


Felépítményi tartószerkezetek
A lemezalapozásról indul a felszerkezet, vízzáró, monolit vasbeton körítő falakkal és belső vasbeton és pillérekkel. A felszerkezeti rendszer vasbeton, négyszög keresztmetszetű, jellemzően a garázsszint méretrendjéből adódó, tartószerkezetileg kezelhető raszterben kiosztott pillérekből és tömör, illetve áttört falszakaszokból, valamint az általuk alátámasztott vasbeton cca. 25 cm vastag síklemezből áll. Ez a vastagság a teraszok terhét is képes viselni, egyben normál vasalással, gazdaságosan építhető. 
A körítő falak a résfalaktól drénlemezzel elválasztva készülnek, míg a résfalak -3 m szintre kalkulált tetejét elérve arra ráfordulnak és ráterhelnek. A szomszédos telkek felé eső monolit vasbeton körítő falak tömörek, míg az utcai és udvari homlokzati falak nyílásokkal áttörtek. A programból adódóan nagy terek lefedésére, nagyméretű kiváltásokra nem lesz szükség. A hasznos terhek és az építészeti terek kialakításához szükséges fesztávok normál vastagságú és vasalású fal, pillérméreteket fognak eredményezni. 
A lépcsőházak falai és a liftek aknái monolit vasbetonból készülnek, amelyek függőleges terhet is hordanak és a térbeli merevítést is segítik. A lépcsőszerkezetek előregyártott vasbeton lemezszerkezetek, amiket hanggátló elválasztó szerelvények kapcsolhatják a tartószerkezetekhez. A liftek aknái közelében lévő gépészeti és elektromos rendszerek függőleges vezetéséhez szükséges vasbeton gépészeti aknák tartószerkezete szintén monolit vasbeton, amelyek a térbeli merevítést szintén segítik. Az épület földrengésre is méretezett térbeli merevségét minden irányban a vasbeton falak és a vasbeton lépcsőházi magok, liftaknák és gépészeti aknák dobozszerkezete megfelelően biztosítja. 

A fentiek alapján kijelenthető, hogy a pályázati terveken látható épület megépítésének tartószerkezeti akadálya nincs. A teherhordó falak és pillérek rasztere az építészeti alaprajzokon, a födémek és gerendák rendszere a metszeteken jól nyomon követhetők. A tartószerkezeti rendszer tervezéskor arra törekedtünk, hogy minden elemének geometriai és statikai tulajdonsága és megépítése is gazdaságos legyen. tartószerkezetek méretei a rájuk jutó terhekkel arányosak. Úgy hisszük, hogy – az anyagjellemzőket jól kihasználva – a tartószerkezeteket ésszerű és esztétikus rendbe sikerült szerveznünk.


Vízellátás csatornázás
Az épület a meglévő utcai közműhöz csatlakozik. A rendszert az átlagosnál nagyobb egyidejűségűre tervezzük, lévén a legtöbb kollégista egy időben kezdi a napot, és a napirend is hasonló. Az egyes szobák önálló elzárási lehetőséget kapnak. A használati meleg víz nagyobb részét napkollektorok fedezik. A nyári, kollégiumi használat csökkenése idején a rendszer további kihasználását az épület diákszállóként való használata javítja. A használati melegvíz rendszer cirkulációs vezetékét fokozott hőszigeteléssel, hő korlátozóval látjuk el, ami a veszteséget nagymértékben csökkenti.


Központi fűtés
Az épület hőenergiával való ellátását hőszivattyúk alkalmazásával tervezzük. A fűtési rendszerhez a energiát talajkollektoros, illetve levegős hőszivattyúval biztosítjuk. A hőszivattyúk alkalmasak a nyári hűtésre is, ezért a fűtési rendszer hőleadóit fan – Coil berendezésekkel tervezzük megvalósítani. A primer energia forrás egyrészt a -9 m –ren lévő 80 cm vtg alaplemez biztosítja. A helyszínen a mértékadó talajvíz szintje -3 m, a folyamatosan víz alatt lévő rész -5 m – en van. A beton alaptestben elhelyezett csővezeték rendszer primer hőenergiát szolgáltat. A szerkezet fűtés kellő tárolási lehetőséget ad. A rendszer megfelelő a nyári passzívhűtés biztosítására is. A beton alaptestet az épület többi részétől a fentiek végett megfelelően méretezett hőszigeteléssel kell elszigetelni. A rendszer az épület szerkezeti szekunder fűtésével, hűtésével az alapvető hőigény 70 – 90 % -át kielégítheti. Az épület egyes belső tereinek gyors felfűtését hűtését azonban az épület tetejére telepített levegős hőszivattyúval biztosítjuk. Ezen gépek teljesítménye így jóval csekélyebb lehet. A szekunder rendszerbe épített fan – coil berendezések is jóval kisebb teljesítményt igényelnek, viszont rendelkezésre áll, az egyes helyiségek belső tereinek gyors kondícionálása. A HMV tárolókat mindkét forrásról fűteni tudjuk, attól függően, melyik energia forrás áll olcsóbban rendelkezésre.


Szellőzés
Az épület fokozott hőszigeteléssel, az ablakok tökéletes zárással kerülnek beépítésre, ezért az épületet mesterséges hővisszanyerős szellőzéssel kell ellátni. A közösségi helyiségek és a szobák szellőzése is szabályozott, a benn tartózkodók függvényében. A szellőző rendszer min 85 % - os hő vissza nyeréssel kell működjön. Ezzel jelentős üzemi megtakarítás érhető el. Ezen technika beépítésével az ablakok nyitási lehetősége korlátozható.


Épület felügyeleti rendszer
Az épületben a kornak megfelelő elektronikus rendszer építendő ki, amelynek az egyéb szükséges feladata mellet el kell látnia a szobai jelenlét felügyeletet, amelyről a fűtés csökkentése, a villamos fogyasztók lekapcsolása, a szellőzési teljesítmény 50 % - ra csökkentése is ellátható. Az elektronikus rendszer felügyeli tehát a hő termelés szükséges minimális értékét, részletes elosztását, a hőszivattyúk zajszintjének éjszakai optimalizálását.


A Budapesti Corvinus Egyetem Kollégiuma - a Professzori vendéglakások -  tűzvédelmi szempontból eltérő vegyes rendeltetésű.  A zártsorú beépítés végett a környezeti épületekhez tűzfalas kialakítással kapcsolódna, megakadályozva a tűz átterjedését. A teljes létesítmény kockázati osztálya - figyelembe véve a legfelső padlómagasságot és a legalsó padlómagasságot, a legnagyobb befogadó képességű tereket, a menekülési képességeket, a megengedett legnagyobb útvonal hosszakat, a tárolási módokat, az épületben folytatandó tevékenységet és a teljes összlétszámot - a kialakításnak köszönhetően nem fogja elérni a magas kockázati osztályt, hanem Közepes kockázati osztályba fog tartozni.  A teljes terület eléri 7000 m2 -t, így az épületegyüttes, több tűzszakaszra lesz bontva, meggátolva a tűz gyors elterjedését. A lépcsőházak a biztonságos menekülés megóvása érdekében túlnyomásos kialakításúak lesznek. A mozgásukban korlátozott személyek részére - szükség esetén -tűzvédelmi szempontból védett terek kerülnek kialakításra. Az épület teljes biztonságát épületfelügyeletei rendszer ellenőrzi, mely vezérli a teljes körűen kiépített tűzjelző rendszert is. Minden szükséges menekülési, kiürítési útvonalon kiépítésre kerül a hő és füstelvezető rendszer, illetve a frisslevegő utánpótló rendszer, mely vegyes kialakításban természetes és mesterséges úton egyaránt biztosítva lesz. A teljes épületben az automata tűzjelző rendszer mellett automata tűzoltó rendszer is kiépítésre kerül, mely tűz esetén automatikusan bekapcsol, megkezdve a tűzoltást.
Szintén a létesítmény teljes területén biztonsági és irányfény világítás kerül kiépítésre, melyek áramszünet esetén is biztonságosan működnek. A biztonsági berendezések áramellátását nem csak a saját akkumulátoruk biztosítják, hanem egy külön diesel aggregátor is. Az oltóvíz szempontjából biztosítunk minden szinten fali tűzcsapot, mely garantálja a gyors beavatkozást tűz esetén.  A létesítményben átjelző berendezés kerül elhelyezésre, mely minden tűzjelzést, hibajelzést azonnal továbbít a területileg illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóság irányába.