Új nemzeti közgyűjteményi épületegyüttes

év: 2013
típus: környezetalakítási, urbanisztikai és elhelyezési ötletpályázat
helyszín: Budapest / Városliget
funkció: Múzeumnegyed
volumen: 1,8 km2
építészet: Golda János / Kamuti Géza / Stiebel Rita / Szepesi János

TERVEZÉSI ALAPGONDOLAT
"...úgy felállítandók az ezen intézetben levő gyűjtemények, hogy azok tükör gyanánt szolgáljanak a nemzet mind szellemi, mind anyagi tekintetbeni haladására vagy hátramaradására, hogy a történetíró, archeolog, természetvizsgáló, mezei gazda, bányász, iparűző, művész sat. elsőtekintettel alapos tudomást szerezhessen szakához tartozó minden tárgyakról, és ezen tekintetből minden gyüjtemény úgy felállítandó, hogy ne csak a szemnek szolgáljon gyönyörül, hanem mindenki, kivált a szakértő, könnyen mozdíthassa annak a használatával kitűzött célját, s vállalatát elő. "

" A' múltnak képviselői az emlékek, ezek testesítikmeg a' köteléket, mely a bennünket összefűz, szent örzésök a' nemzetiség első kötelessége. Ezekhez kapcsolódnak eszméink őseinkről, ezekből látjuk, hogy tekinték ők a' világot, ezekben mutatkozik a múlt századok ízlése. Ki legkisebbet is közülök elront vagy elveszni hágy, a' múltnak dicső palotájából egy követ tör ki, ' s tulajdon állásának alapját megrongálta, mert ha magasan állunk, csak a' múlt az, mi bennünket felemelt, mit lábunkkal tapodni nem kell"
Pulszky Ferenc

A Városligetben meglévő múzeumok kiegészítéseként , az új funkciók a Liget már kialakult közlekedési rendszerére vannak felfűzve úgy, hogy a lehető legnagyobb mértékben figyelembe veszik a jelenleg helyszínen található épületeket és próbálják ezen épületek helyeit elfoglalni.


VÁROSSZERKEZETI ALAPGONDOLAT

Bécs Múzeum negyed
Az egykori császári lovarda átalakításával és kiegészítésével a belvárosban kialault egy változatos muzeumnegyed. A régi és az új épületek és a belvárosi szituáció révén egy folyamatosan vibráló, pörgő változatos kulturális és szórakoztató színtér jön létre, ahol a hely a kultúra  és a városi találkozás pontja. 

Berlin Múzeum- insel
Berlin központjában a spree folyó északi csücskén helyezkedik el a múzeum sziget, amely öt museum épületből áll. A szigeten 1820-tól folyamatosan épülnek Museum épületek, amelyek az ország értékes antik és ókori műemlékek, műkincsek kiállítása és tárolása. A terület a felhalmozott kulturális javak gyűjtőpontja és egyben kulturális sűrűsödési pont. 

Budapest Múzeum negyed, vagy Múzeum liget
A terület jelenlegi állapotában is Múzeum liget, ahol a múzeumok finoman elszórva pozícionáltak már a szimbolikussá fontos találkozási és kulturális helyekké váltak. A hely- liget jelen állapotában inkább egy heterogén széttöredezett terület benyomását kelti, amely önmagában működő területeket jelöl, amelyek külön külön jól működnek, külön elemekként. Ahol ki ki megtalálja a maga helyét, legyen az idős, vagy fiatal. A tervezés egyik legfontosabb szempontja a terület különálló karaktereinek a megtartása úgy, hogy ne legyen széttöredezett. A terület növény és fa állománya kiemelten védendő, állománya felülvizsgálandó, szükség szerint cserélendő. A töredezett elemek, mind egy funkciót tartalmaznak, amelyek önmagában működnek, az emberek szeretik és használják. Cél, hogy minél kisebb beavatkozással jobban működövé tegyük.

Beépítés
A terület a Terézváros a budapestiek és az ország lakói által is használt pihenési kikapcsolódási szórakozási és kulturális hely. A sűrű belvárosi környezet és terhelés miatt fontos cél a tervezendő épületeket úgy elhelyezni, hogy minél kisebb helyi lokális terhelést adjanak. A területeken meglévő karakterek identitását megerősíteni javítani szükséges. Az egyensúly állapot elérése a cél, úgy elhelyezni az épületeket és úgy létrehozni új funkcionális elemeket, hogy az ne nyomja el a pihenésre, rekreációra vágyó emberek odatartozását.
A liget egy változó világ már nem közparkként műkdödik, jelen állapotában is múzeum liget. Minél kisebb terhelés elérése érdekében az épületekt az terület kölönböző pontjain helyezzük el, úgy, hogy a tudás, a kultúra és a liget megismerésének az élménye összefonódjon. 
A területen lévő épületek tereinek szerkezeti rendszerét használva, életrekelve, a minél kevesebb építést, a terület minél kisebb terhelését tűztük ki célul. Az új épületek szerkezeti rendszere elbontható, például faszerkezetű szétszedhető rendszer szerű.


TÉRRENDSZER 
A Városligetben meglévő múzeumok kiegészítéseként , az új funkciók a Liget már kialakult közlekedési rendszerére vannak felfűzve úgy, hogy a lehető legnagyobb mértékben figyelembe veszik a jelenleg helyszínen található épületeket és próbálják ezen épületek helyeit elfoglalni.


NÉPRAJZI MÚZEUM 
A budapesti Néprajzi Múzeum a legkorábban szerveződött európai szakmúzeumok sorába tartozik. Születésnapjaként 1872. március 5-ét tartja számon a tudománytörténet, amikor Xántus Jánost (1825-1894) kinevezték a Magyar Nemzeti Múzeum Ethnographiai Osztályának őrévé.

Időközben folyamatosan gyarapodtak az intézmény nemzetközi és magyar gyűjteményei, különösen Fenichel Sámuel és Bíró Lajos új-guineai, Fuszek Rudolf kameruni és libériai, Teleky Sámuel és Torday Emil afrikai, Almásy György közép-ázsiai, Baráthosi Balogh Benedek Amur-vidéki, Róheim Géza ausztráliai, Diószegi Vilmos szibériai és mongóliai gyűjtőútjai, illetve a hazai kutatások terén Bátky Zsigmond, Györffy István, majd Fél Edit, Kresz Mária több évtizedes tevékenysége révén.

A Néprajzi Múzeum elhelyezését tekintve az urbánusabb részhez tartozó pozícióban van, mely emellett a ligetbe ágyazódik. A meglévő nagy múzeumok után (Szépművészeti Múzeum, Műcsarnok) a városligeti sétányok utvonalára felfüzve méltó helyre kerül.

A szükséges 21000m2 alapterületű épületet a meglévő Hungexpo épületeinek figyelembevételével kívánjuk kialakítani. Felhasználjuk a megtartható szerkezeteket, átértelmezzük a meglévő tereket, és a bővítés során előnyben részítjük az előregyártott, késöbbiekben könnyebben elbontható szerkezeteket.

A telepítésnél, fontos szempont az átjárhatóság, a nyitottság, a védett zónák kialakítása. Több irányú megközelítés.

MAGYAR FOTOGRÁFIAI MÚZEUM 
A Múzeum elsősorba eredeti negatívokat, fényképezőgépeket és a képek készítéséhez szükséges tárgyakat, mint objektíveket, fénymérőket, vakukat, vetítőket, laborfelszerelési tárgyakat, műtermi berendezéseket, hirdetéseket, játékokat és eszközöket a fényképezés feltalálása előtti időszakból, relikviákat, érmeket, díjakat, levéltári dokumentumokat a fotográfia egészéről. Továbbá könyveket, folyóiratokat, katalógusokat, kisnyomtatványokat, hang- videó-, CD- és egyéb hordozókon rögzített visszaemlékezéseket, interjúkat, portrékat a fényképészet köréből, könyveket, albumokat, kiadványokat, gyűjt. Egyszóval mindent, ami a magyar és az egyetemes fotográfia történetében valamely szerephez jutott.

A múzeum széles közönséget vonzó, a hazai fotográfusi közösséget összefogó és munkájukhoz lehetőséget nyújtó intézményként lenne kialakítva, amely műhelyként is rendelkezésre áll majd a szakma és a nagyközönség számára.

A Magyar Fotográfiai Múzeum telepítését leginkább  a természetes pozíció jellemzi. "Erdő" mélyén lévő terület használata. A rátalálás élménye. A fák között meghúzódó épület, kedvező adottságaival ad otthont a fotóművészet szerelmeseinek. A Fővárosi Kertészeti Vállalat jelenleg használt épületének átalakításával, minimális bontásával, kiegészítésével, pavilonszerű bővítésével nyerné el új formáját a Magyar Fotográfiai Múzeum épülete. A szükséges 6200m2 alapterület kényelmesen elhelyezhető az előzőekben felvázolt bontás / bővítés / átalakítás elveinek figyelembevételével.


ÚJ NEMZETI GALÉRIA
LUDWIG MÚZEUM
KORTÁRS MŰVÉSZETI MÚZEUM 
Az 1885-ös Országos Általános Kiállításra épült Iparcsarnok helyére tervezett épület a Budapesti Nemzetközi Vásár (BNV) egyik kiállítási helyszíne volt. Az épületet a háború után 1947-ben újjáépítették. majd a BNV 1974-es elköltöztetése után évekig bútorraktárként használták. A Budai Ifjúsági Park állagának erőteljes romlása, majd 1984-es végleges bezárása miatt keresett a főváros akkori vezetése új helyszínt az ifjúsági szórakozás számára. Ennek nyomán került áttervezésre, majd hasznosításra a városligeti csarnok. A folytonosság filozófiája. A hosszú utat megtett épület és hely, újraértelmezése, új funkcióval való feltöltése.
Az épület és a fák megtartásával a megérkezés természetes módon kirajzolódik. A közel 40000m2-es alapterület, jó térszervezéssel, szükséges bontásokkal, átalakítssal és bővítéssel, jól elhelyezhető a meglévő Pecsa területén. Az új épületrész a  meglévő kültéri burkolt felület helyén kerül kialakításra. Ráépítkezés, nem elépítés. Megújulás és átalakulás. Metamorfózis. A ma funkcionális, de elavult sportpályák kortárs múzeumkertként tudnak továbbélni. Az urbánus felületekből természetes kertek kialakítása. A múzeumkert a múzeum együttes részévé válik. Az épület bontásából fakadó nagy terhelés minimalizálása. A felhasználható terek és szerkezetek újragondolása. Az új épületrészek tervezésénél alapvető szándék az elbontahtóság, a szerkezeti rendszerek változtathatósága. Pavilonszerű építészet. Nem az örökkévalóságnak építés. A meglévő ifjúsági funkció újrapozicionálása a területterhelések miatt.


MAGYAR ÉPÍTÉSZETI MÚZEUM 
A múzeum célja az építészet társadalmi beágyazottságának megerősítése. Gyűjti, feldolgozza, kutathatóvá teszi és bemutatja a magyar építészet történetére vonatkozó dokumentumokat és tárgyakat. Érzékenyen reagál a kortárs hazai és nemzetközi építészet, városépítészet, környezet- és tájtervezés tendenciáira, eseményeire. Kiállításain, szakmai és közönség rendezvényein azon dolgozik, hogy elősegítse a társadalom számára az építészet szakmai céljainak megértését, az épített környezet jobbításáért kialakuló párbeszédet.

A német minta alapján (Kunsthalle: Műcsarnok) megálmodott kiállítótér az Országos Általános Kiállításra készült el 1885-ben Kauser Gyula (1855-1920) és Pfaff Ferenc (1851-1913) tervei alapján észak-olasz reneszánsz stílusban. Csakhogy a városligeti épület hamar kicsinek bizonyult a Műcsarnokkal szemben támasztott elvárásoknak.

Ugyan felmerült az ötlet, hogy az épület jelentős bővítésével mégis használható lenne Műcsarnokként, de végül elvetették, mivel „közel annyi költséget igényelne, a mennyiért a technika legújabb vívmányainak felhasználásával egy, a jelen viszonyok között minden tekintetben, tehát fekvés, terjedelem, világítás és biztonság tekintetében tökéletesen megfelelő, egészen új épületet lehetne emelni.”

Úgy gondoljuk, hogy ez a szemlélet kezd háttérbe szorulni, sokkal fontosabb nézőpontok kerülnek az előtérbe, mint pl: meglévő értékek megtartása, környezetterhelés csökkentése, hulladékkezelés optimalizálása. Ezen szempontok figyelembevételével, elképzeléseink szerint elegáns és méltó helye lenne a Magyar Építészeti Múzeumnak ebben a házban.  Természetesen a mai kor igényei szerinti átalakítás, korszerűsítés, a terek újra értelmezése, meglévő értékek megóvása szükséges. Az épület szép telepítésű, jól megközelíthető, a terei alkalmassá tehetőek az építészeti értékek bemutatására. A Ligeten belüli pozíciója erős, elegáns.


MAGYAR ZENE HÁZA 
Mi a zene? A zene oly nagy és nagyszerű művészet, amely mélyen hat az ember legbelsejére. A zene az ember legősibb kifejezési formája, ősibb mint a nyelv, vagy a képzőművészet. Az emberi hangból és az égető szükségből született, hogy kapcsolatba kerüljünk embertársainkkal. Egy közös nyelv, az érzés és a szenvedély közös nyelve. De nem dolgokról beszél, hanem csakis jó és rosszlétről, mint amelyek az akarat számára egyedül valódiak.

A zene sokféle lehet: kifejező és közlékeny, megindító és ihletett, de ritkán véletlenszerű, még akkor sem az, ha a tenger szűnni nem akaró moraját, vagy a madárdal spontaneitását idézi. Az újszülött sírása éppúgy igazi zenei hang, mint a mennydörgés robaja, a bab, a borsó zörgése, az aljnövényzeten tapadó láb surranása

Arthur Schopenhauer: A zene esztétikája.

Helyfoglalás. A meglévő zenesátor területén, annak kiegészüléseként, bővítményeként egy mai, modern, kortárs karakterisztikájú épületegyüttes szolgálná a Magyar Zene Házát. Kedvező kapcsolat létesíthető a közelben található  Magyar Táncművészeti Főiskolával is. A tervezett létesítmény szükséges 6800m2-es alapterülete kényelmesen elhelyezhető az adott területen úgy, hogy a hely kedvező adottságait optimálisan kihasználja. Az épületegyüttes, rendezett telepítése révén, zártabb befogadó és egy nyitottab (szín) épületből áll, melly maguk közé feszít egy zenei funciókkal, feltölthető belső udvart. A Széchenyi fürdő területének közelsége, az urbánusabb, populárisabb környezet több embert képes a Zene Házához csalogatni. Az épület telepítéséből és helyzetéből adódóan, nem visszavonuló, inkább aktívabban kommunikáló épület tud lenni.


ZÖLDFELÜLETI RENDSZER

A terület számos értékes növény ás faállománnyal rendelkezik, amelynek védelme elsődleges prioritás számunkra, ugyanakkor, tapasztaltuk és tudjuk azt, hogy szükség van a terület  növényállománynának frissítésére, ezért bizonyos helyeken szükséges a fák kivágása és újak ültetése.  A terület egyik legértéksesebb része a Rondo, amely platán fákkal szegélyezett. Célunk, hogy ezt a területet gazdagítsuk és új fák ültetésével létrejöhet az egykori szakrális hely.  Tervezési koncepciónk volt, hogy a meglévő épületeket nem bontjuk el teljesen, hanem használjuk tereiket és szerkezeteiket és ezáltal a környezetet kevésbé terheljük.. Fontos szempont volt még a változatos növény és kertészeti elemek létrehozása így a Ludwig Múzeum és a Kortárs Múzeum területénél található aszfalt pályák helyett változatos növényállománnyal rendelkező múzeum kertet hoztunk létre. Ugyancsak tervezési szempont volt, a nem használt utak, közlekedő sávok szűkítése, megszüntetése, és füvesítési, zöld területté alakítása. Ökologikus szempontból fontos volt megújítani a tó működésének a rendszerét, mert eddig zárványként működött, fontos volt, hogy áramlás jöjjön létre és ezáltal javítsa a tó biológiai rendszerét.


KÖZLEKEDÉSI RENDSZER

Koncepcionális tervezési válaszunk volt, hogy a nagy forgalmú utakat, mint az M3-as lehajtói kizárjuk a területről és a forgalmat a Hungária körútra tereljük. Ezáltal az eddig ketté vágott terület újra egyesülni tud zöldfelületként. A területre autós forgalmat csak célirányú szándékkal engedünkt és az autókat kizárjuk a területről. A terület leginkább gyalogosan használható, de lehetőség van a múzeumok előtt elhelyezett midibusz megállókban csatlakaozni a közösségi közlekedéshez is. Első számú prioritásként a gyalogos és biciglizőket támogatjuk a ligetben, a terület adottságai miatt és ezenkívül elektromos midibusz hálózatot hoznánk létre, amely a múzeum épületek között, bizonyos időintervallumban jár.  A parkolást a területen kívül kívánjuk megoldani. A parkolást igénybe vevő emberek szétválasztásával. A P+R parkolót a Mexikói úton kívánjuk elhelyezni, ahonnan könnyen megközelíthetőek a nagyobb alapterületű múzeumok, mint a Kortás és a Ludwig Múzeum. Személyi parkolót alakítanánk ki a területen kívül max 400 m-es körzetében (Vasúton túli Szabolcs utcában, Podmaniczky úton, Városligeti fasorban, a Hermina út és az Ajtósi Dűrer sarkán, Hungária körút és a Kós Kroly sétány kereszteződésében, és a Mexikói úton) ezen kívül a park peremén egysávban folyamatos parkoló sávot létesítünk a parkot használók számára.
Az 56-osok terének leburkolt felülete átalakul  és természetes része lesz a ligetnek, amely számos funkciót tartalmaz. Az általunk a - mindent tudó varázszsőnyegnek -becézett terület ötvözi a városi tér és park hangulatát, burkolt felületekkel, csobogóval, fákkal, füvesített területtel és időszakosan használt parkolókkal.  A területen megtalálhatóak az áthelyezett sport funkciók, kosárlabda pálya, kézilabda pálya, kispályás foci pálya, gördeszka és bmx pálya, illetve itt található a mai gondolatként megfogalmazott természetes Rondo, ahol a tengelyt bár nem építjük vissza, a terület erős kisugárzással rendelkezik majd. Ez a hely ahol az emberek  platán fák alatt padokon ülve élvezhetik a csendet. A terület műcsarnok felőli részén igazi városi tér akalul ki fákkal és fűvel, amely múzeumi előadások, vetítések tartására is alkalmas lehet.

FENNTARTHATÓ FEJLESZTÉS ÉS ÜZEMELTETÉS

Építészet + környezet védelme + fenntarthatóság + helyi erőforrások + megújuló energiák alkalmazása + környezettervezés. Tervezési metódusunk a helyi potenciál erőforrások alkalmazásán, azok tudatos, -az egyes épületekhez szükséges mértékű – felhasználásán, a fenntarthatóság alapelvein nyugszanak. Az épületek alacsony energiafelhasználása, az épületszerkezeti (egyszerű logikus szerkezet felépítés, helyi-, elemes elbontható – természetes anyagok), - a környezetbe illesztés (tájolás, benapozás, helyi erőforrások) a mai korszerű épületgépészeti rendszerek, az épületek és közvetlen környezetük természetes belső és külső mikroklima egyensúlyával összhangban tudnak szerves részeivé válni a ligetnek. 

Az egyes épületek energiaellátása a decentralizált szemléletet követve a meglévő / megmaradó, és az új hozzáépítéssel, energetikai rendszerrel összhangban lehet gazdaságosan, környezetet kímélve (az egyes energiaellátó rendszerek működő, ép részeinek felhasználása),  alacsony energiaellátású rendszert létrehozni.
A 7/2006 TNM rendelet, azt módosító 40/2012 BM rendelet és az épületek energiahatékonyságról szóló EU irányelvekkel összhangban, cél az energiatudatos, közel nulla energiafelhasználás elérése, elsősorban low-tech gépészeti rendszerek alkalmazása.

Az új építésű épületeknél a primer – geotermikus - hőenergiát, az épületek alapozásaként megépített cölöp alapokba helyezett csővezetékek, valamint az alacsony előremenő fűtési rendszer hőmérséklet szolgálja. A szellőzéssel, - és a transzmissziós hőveszteséggel- kifelé áramló energiát hővisszanyerő szellőzéssel optimalizálnánk. A meglévő épületeknél,  ahol releváns- elsősorban a helyi adottságokat figyelembe véve alakítanánk ki a fűtési – melegvíz ellátást, kombinálval egy esetleges új rendszer beépítésével, a magas hatásfokú levegő-víz hőszivattyúk szolgáltatnák.

Fontos szempontnak gondoljuk azt, hogy a ligetben helyet kapjanak olyan funkcók, amelyek a gyerekeket környezettudatos viselkedésre és a bizonyos folymatok megértésére ösztönzik. Ezért fontosnak tartjuk az ifjusági park jó pozícionálását és kialakítását. Az épített környezet, így az épület is a fiatalok gondolkodásának a formálásában is részt vesz, fontosnak tartjuk olyan elemek elhelyezését, amelyek bemutatják a jövő technológiájának logikáját, ahol a gyermek megtanulja, hogy kell felelősséggel gondozni a területet.  ( Közösségi kertek, napenergia hasznosítás..)
A területen felállítanánk olyan példaértékű műszaki megoldásokat, amelyeket kipróbálva érthetővé válnak ezek a jövőbe mutató kezdeményezések. Ilyenek lehetnek többek között különböző vízgyűjtő pontok kialakítása, amelyeket fel lehet használni a terület locsolására, dinamikus mozgást felfogó energia termelő mezők kialakítása stb.